Condrotide

Duální účinek Condrotide

1) Viskosuplementace

3D polymerový gel
– enzymatické štěpení v kloubní dutině=> oligonukleotidy
– silná schopnost vázat vodu=> prolongovaný účinek

výsledek – redukce bolestivých symptomů + obnova reologických a fyziologických poměrů v kloubu = fyziologická regenerace chrupavky

2) Novotvorba chrupavky

injekční intraartikulární podání polynukleotidů progresívně zvyšuje dostupnost substrátů pro obnovu chondrocytů a synoviálních buněk

výsledek
– stimulace chondroblastů a chondrocytů k tvorbě hyalinní extracelulární matrix = novotvorba hyalinní chrupavky

Výhody přípravku Condrotide

Condrotide obsahuje vysoce purifikované polynukleotidy (polymery, které jsou i fyziologicky přítomné v organismu) extrahované z přirozených zdrojů (sperma lososovitých ryb). Condrotide redukuje bolest související s osteoartrózou a zároveň stimuluje fyziologický proces regenerace chrupavky, čímž vytváří podmínky pro dlouhodobý terapeutický efekt. Condrotide dosahuje stabilní efektivní klinické výsledky již po aplikaci 3 injekcí. Condrotide vykazuje mimořádně dobrou snášenlivost.

Klinická studie byla realizovaná na San Matteo Polyclinic – Orthopedic Traumatology Clinic of the University of Pavia, Itálie – (publikace je v přípravě). Cílem studie bylo porovnat výsledný terapeutický účinek preparátu Condrotide® a kyseliny hyaluronové. Do studie bylo začleněno 60 pacientů se symptomatickou osteoartrózou kolena. Tříměsíční sledování potvrdilo následující výhody Condrotide:


A)
 Statisticky signifikantní redukce bolesti v klidu a při zátěži (VAS)

B) Signifikantní zlepšení ve všech testovaných oblastech dotazníku KOOS (bolest, klinické příznaky, funkce kloubu při běžných aktivitách, funkce kloubu při sportovní /rekreační zátěži, kvalita života). Redukce skóre KOOS.

Rozdíl mezi výslednými hodnotami 3 měsíce po ukončení léčby (T16) a vstupními hodnotami (T0) zaznamenanými v dotazníku KOOS

C) Signifikantně nižší spotřeba NSAID 3 měsíce po ukončení léčby.

Jen 3,4% pacientů léčených Condrotide® užívalo NSAID v porovnání s 26,7% pacientů ze skupiny léčených kyselinou hyaluronovou

Spotřeba NSAID:

Skupina A (Condrotide®) Skupina B (k. hyaluronová)

Hodnoty na ose y znázorňují celkový počet dní, během kterých pacienti užívali NSAID během sledovaného období.

  • zdravotnický prostředek registrovaný Ministerstvem zdravotnictví České republiky
  • výsledky prokázané v klinické studii
  • výborná cena
  • více než 55 000 spokojených pacientů
  • CE certifikát
1) Co je Condrotide®?

Condrotide® je gel složený z purifikovaných polynukleotidů (20 mg/ml) extrahovaných z ryb, určený na intraartikulární aplikaci při léčbě symptomatické ostreoartritídy (OA). Polynukleotidy jsou lineární řetězce nukleotidů, t.j. molekuly složené z nukleobáz sacharidu (deoxyribóza) a fosfátových skupin. Jinými slovy – DNA.

Molekulární hmotnost polynukleotidů, které tvoří Condrotide® je 70 až 240 KDa. Hmotnost molekuly je menší než průměrná hmotnost kyseliny hyaluronové (obyčejně okolo 1.000 KDa), polynukleotidy však tvoří gel s vlastnostmi optimální viskozity v tomto rozsahu.

Condrotide® je dodávaný v 2.0 ml předplněné injekční stříkačce. V Evropě je registrovaný jako implantovatelná, sterilní, neaktivní zdravotnická pomůcka třídy III podle Dir. 93/42/EEC.

Condrotide® má označení CE (0373).

Je mechanismus účinku ZP Condrotide® podobný kyselině hyaluronové?

HA jako i polynukleotidy mají jednu část svého mechanismu účinku společnou – viskosuplementační efekt. To
znamená, že oba produkty jsou tvořeny gelem, který omezuje zátěžové opotřebování artikulární chrupavky
a redukuje tření, čímž napomáhá fyziologické regeneraci.

Hlavní rozdíl mezi produkty je, že polynukleotidy jsou metabolicky štěpené na jejich základní složky (nukleotidy
a nukleosidy), které mohou buňky chrupavky využít na podporu zvýšení svých metabolických procesů
(při probíhajícím procesu regenerace).

Tento „trofický“ efekt je u Condrotide® jedinečný.

Jaké je optimální dávkování Condrotide®?

Doporučuje se (jak je uvedeno v návodu na použití) aplikovat 3 až 6 injekcí ( v týdenních intervalech) v závislosti
od stavu pacienta a posouzení lékaře. Podle zkušeností víme, že 3 injekce jsou pro většinu pacientů dostačující.
V mnohých případech lékaři aplikovali 3 injekce v dvou až třítýdenních intervalech a s výsledkem byli spokojeni.

Návod na použití

Balení: Předplněná skleněná injekční stříkačka. Každá lahvička obsahuje 2.0 ml sterilního roztoku. Složení: Jedna předplněná skleněná injekční stříkačka obsahuje: 20 mg / ml polynukleotidy, vodu na přípravu injektace, chlorid sodný, sodium phosphate monobasic dihydrate, sodium phosphate dibasic dodecahydrate. Popis produktu: Produkt je visko-elastický, průhledný, bezbarvý a apyrogenní polynukleotidový sterilní roztok podávaný formou injektace a to předplněnou skleněnou injekční stříkačkou na jedno použití, obsahující 2 ml roztoku. Produkt může být aplikován pouze vyškoleným lékařem. Polynukleotidy jsou purifikované, v koncentraci 20 mg / ml. Produkt se vyznačuje visko-elasticitou a silou vázat molekuly vody a tak lubrikuje a pomáhá normalizovat viskozitu synoviální tekutiny. Indikace: Bolestivé artikulární chorobné změny způsobené degenerativními post-traumatickými nemocemi nebo alterací kloubu. Díky visko-elastickým a lubrikačním vlastnostem Condrotide® pomáhá obnovovat reologický a fyziologický stav kloubu. Zlepšením vlastností synoviální tekutiny, Condrotide® ochraňuje klouby a za pomoci fyziologického mechanismu obnovuje artikulární chrupavku. Tyto vlastnosti přispívají k obnově funkce kloubu a redukují bolestivé symptomy. Návod k použití: Produkt musí být podán 20G sterilní jehlou intraartikulární injektací. Intraartikulární injektaci může provést pouze zkušený lékař v souladu s technickými a aseptickými požadavky předepsanými touto aplikační technikou. Aby se předešlo bakteriální artritidě, musí být zachována specifická preventivní opatření u pacientů s dlouhotrvajícími infekcemi s ložiskem v blízkosti infiltrované oblasti. V případě, že pacient má lymfatickou nebo venózní stázi na ošetřované končetině, produkt musí být aplikován se zvláštní opatrností. Před aplikací produktu se doporučuje odstranit případnou kloubní efuzi. Nepoužívejte v případě porušenosti obalu, nebo pokud je balení poškozeno. Vzhledem k viskozitě roztoku, je nutné našroubovat jehlu pevně na Luer lock zakončení stříkačky, aby se zabránilo propouštění tekutiny mezi jehlou a lékovkou při aplikaci produktu. Dávkování: Pokud není určeno lékařem jinak: jedna intraartikulární injekce 2.0 ml produktu (40 mg polynukleotidy) jednou týdně po dobu 3-6 týdnů. Omezení pro uživatele: Produkt nesmí být injektován do oblasti, kde probíhá infekce nebo zánět kloubu, případně pokud probíhá zánět v místě aplikace injekce. Nežádoucí vedlejší účinky: V ojedinělých případech se může po aplikaci objevit slabý pocit pálení, obvykle však během několika minut vymizí. V případě, že se objeví větší bolest, nechte kloub v klidu a přikládejte led. Preventivní opatření před použitím:Před použitím stříkačky zkontrolujte neporušenost balení. Produkt je určen pouze k jednorázovému použití. Pacienti dostávající intraartikulární injekce by měly dva dny po aplikaci zabránit jakékoliv fyzické námaze, která způsobuje tlak na kloub. Nepoužívejte u pacientů, kteří jsou hypersenzitivní na některou složku produktu. Varování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Obal musí být zcela uzavřený a chráněný před přímým slunečním zářením a přímým zdrojem tepla. Použitý materiál nevyhazujte do volného prostředí. Doba použitelnosti se vztahuje na správně uskladněný a nedotčený produkt. Nezmrazujte. Po otevření produkt použijte okamžitě, a po použití obal znehodnoťte. Intraartikulární injektaci může provést pouze vyškolený lékař.

MUDr. Jaroslav Martínek (Ortopedická ambulance)
Kollárova 2070/22, Svitavy

MUDr. Mostera (Revmacentrum MUDr. Mostera, s.r.o.)
Mošnova 2476/8, Brno

MUDr. Vít Kratochvíl (Kratochvíl-ortopedie s.r.o.)
Plaňanská 573/1, Praha 10

MUDr. Dalibor Zeman (Chirurgická ambulance)
Haškova 487/3, Říčany

MUDr. Renáta Doležalová
Karla Čapka 2459, Písek

MUDr. Jan Kubiče (Hanspaulorto s.r.o.)
Na Hanspaulce 1016/20, Praha 6

Mgr. Martina Dvořáková (Resmé s.r.o.)
Mendlovo náměstí, Brno

MUDr. Jiří Dokoupil (OrtoAmbulance s.r.o.)
Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6

MUDr. Luboš Kunovský
Kvapilova 2601, Tábor

MUDr. Jan Komárek (MUDr. Jan Komárek s.r.o.)
Obilní trh 4, Brno

MUDr. Vladimír Macháček (CZ Clinic s.r.o.)
Vodní 4545/25, Prostějov

MUDr. Lukáš Nevšímal
Na Sadech 1864/23, České Budějovice

MUDr. Roman Bartoš
Tiché údolí 376, Roztoky

MUDr. Jaroslava Spěváková (RHEUMA s.r.o.)
Sady 28.října 682/5, Břeclav

MUDr. Jan Blahut (Ortopedická ambulance Opava s.r.o.)
Válečkova 1595/16a, Opava

MUDr. Karel Vastl (Orthopedická ambulance)
Nebahovská 1015, Prachatice

MUDr. Pavel Kopeček (Poliklinika II.)
Masarykovo nám. 59/35, Kyjov

MUDr. Dalibor Ostrý (Ortopedická ambilance Kopřivnice s.r.o.)
Štefánikova 1301/4, Kopřivnice

MUDr. Milan Petržela (Revmatologická ambulance Šumperk)
Slovanská 260/1, Šumperk

MUDr. Vladimír Holoubek
Dřevařská 992/18a, Brno

MUDr. Karel Slezáček
Zahradníkova 494/2, Brno

MUDr. Milan Hlinka (Ortopsan s.r.o.)
Vodárenská 3827, Mělník

MUDr. Lubomír Motyčka (Neurologie a ortopedie M+M s.r.o.)
Vojtěšská 237/26, Kutná Hora

MUDr. Leopold Hoferek (ORTHOMA PLUS s.r.o.)
Vodní 4545/25, Prostějov

MUDr. Miroslav Havrlant (H&H MEDICA s.r.o.)
Dr. Martínka 1491/7, Ostrava

MUDr. Bedřich Helm
Bezděkovská 65, Strakonice

MUDr. Tomáš Pavliska (ASK Tore s.r.o.)
Nádražní 104, Ostrava

MUDr. Vlastimil Bílý (LIMITSALV s.r.o.)
F.V.Krejčího 405, Česká Třebová

MUDr. Josef Reiter (Ortopedie a traumatologie MUDr. Reiter s.r.o.)
Tyršova 53/2, Písek

MUDr. Jiří Černý (Ortopedická ambulance)
Foerstrova 1656/3, Hradec Králové

MUDr. Ph.D. Šimon Ondruš (Dětská a sportovní ortopedie Ondruš)
Žerotínovo nám. 533/6, Brno

MUDr. Roman Kužel (ORTHELP s.r.o.)
J.Švermy 385, Mnichovo Hradiště

MUDr. Jan Vejrosta (Ortopedie – Vejrosta s.r.o.)
Lipnická 1199, Bystřice pod Hostýnem

MUDr. Blanka Vraspírová z Ústí nad Labem (ESTETICUSTI s.r.o.),
Velká Hradební 3385 / 9 Ústí nad Labem