Společnost VIVAX Management (CZ), s r.o. 

byla založena v listopadu 2001 jako marketingová společnost působící v oblasti farmaceutického průmyslu, stejně jako její mateřská společnost VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o., která byla založena v lednu 2001 na Slovensku.

V lednu 2014 získala společnost VIVAX Management (CZ), s.r.o. velkodistribuční povolení a v lednu 2018 certifikát Správné distribuční praxe (GDP). Společnost má na základě povolení k distribuci léčivých přípravků schválené skladovací prostory ve společnosti CEDES Logistik s.r.o.

V současnosti se společnost zaměřuje nejen na distribuci léků ( v oblasti gynekologie, alergologie, ARO, JIP, ortopedie), zdravotnických prostředků a doplňků stravy, ale také na oblast chirurgie a estetické medicíny.


Vedení společnosti získalo počáteční zkušenosti s prací ve společnostech jakými jsou:
AstraZeneca, BSM, Boehringerlngelheim, Eli Lilly, Ratiopharm, Slovakofarma.

Naší hlavní činností je podpora prodeje produktů outsorcovaných našimi partnery – farmaceutickými výrobci.

Jsme schopni poskytnout velkou řadu služeb potřebných k tomu, aby se produkt dostal k pacientovi, včetně logistiky, nastavení ceny, marketingového plánování, uvedení produktu na trh a jeho podporu.

 • Vykonávat marketingový průzkum
 • Připravit marketingový plán
 • Naplánovat prodej
 • Navrhnout optimální logistickou cestu
 • Propagovat produkt na denní bázi s dostatečným share of voice registrační služby – registrace produktu pro konkrétní trh a žádost o maximální cenu
 • Česká republika
 • Polsko
 • Srbsko
 • Bosna a Hercegovina
 • Slovensko
 • Maďarsko
 • Makedonie
 • Pobaltí

Využíváme dva modely spolupráce: